– Χωρίσατε με τον δικό σου; - Όχι, απλά περνάμε μια μικρή κρίση - Ωραία λοιπόν, τότε ο δικός σου με τη μικρή του κρίση, κάθεται πίσω μας

- Χωρίσατε με τον δικό σου; - Όχι, απλά περνάμε μια μικρή κρίση - Ωραία λοιπόν, τότε ο δικός σου με τη μικρή του κρίση, κάθεται πίσω μας

Χωρίσατε με τον δικό σου; 
– Όχι, απλά περνάμε μια μικρή κρίση 
– Ωραία λοιπόν, τότε ο δικός σου με τη μικρή του κρίση, κάθεται πίσω μας

Related posts