Έχουμε και τις τρελές που μιλάνε με υπονοούμενα και γρίφους. Άντε τώρα βγάλε άκρη τι μπορεί να εννοεί, όταν σου λέει «Φύγε από “δω ρε χαλβά»

Έχουμε και τις τρελές που μιλάνε με υπονοούμενα και γρίφους. Άντε τώρα βγάλε άκρη τι μπορεί να εννοεί, όταν σου λέει «Φύγε από “δω ρε χαλβά»

Related posts