Είμαι σε ηλικία κάνω κολύμπι, περπάτημα, ποδήλατο, μπάσκετ, κόβω λιπαρά, χάνω 3 γραμμάρια. Αναπνέω αέρα, παίρνω 3 κιλά

Είμαι σε ηλικία κάνω κολύμπι, περπάτημα, ποδήλατο, μπάσκετ, κόβω λιπαρά, χάνω 3 γραμμάρια. Αναπνέω αέρα, παίρνω 3 κιλά

Είμαι σε ηλικία κάνω κολύμπι, περπάτημα, ποδήλατο, μπάσκετ, κόβω λιπαρά, χάνω 3 γραμμάρια. Αναπνέω αέρα, παίρνω 3 κιλά

Related posts