Έρχονται Χριστούγεννα. Κόσμος σε ουρές. Κάποιοι παίρνουν πίσω τις πινακίδες τους, άλλοι πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, άλλοι τη ΔΕΗ. Παντού χαμόγελα

Έρχονται Χριστούγεννα. Κόσμος σε ουρές. Κάποιοι παίρνουν πίσω τις πινακίδες τους, άλλοι πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, άλλοι τη ΔΕΗ. Παντού χαμόγελα

Έρχονται Χριστούγεννα. Κόσμος σε ουρές. Κάποιοι παίρνουν πίσω τις πινακίδες τους, άλλοι πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, άλλοι τη ΔΕΗ. Παντού χαμόγελα

Related posts