– Φίλε γιατί δεν παίρνεις κι εσύ ένα ποδήλατο να πηγαίνουμε βόλτες; – Φίλε γιατί δεν παίρνεις κι εσύ τριάντα κιλά να πηγαίνουμε ταβέρνες;

- Φίλε γιατί δεν παίρνεις κι εσύ ένα ποδήλατο να πηγαίνουμε βόλτες; - Φίλε γιατί δεν παίρνεις κι εσύ τριάντα κιλά να πηγαίνουμε ταβέρνες;

– Φίλε γιατί δεν παίρνεις κι εσύ ένα ποδήλατο να πηγαίνουμε βόλτες;
– Φίλε γιατί δεν παίρνεις κι εσύ τριάντα κιλά να πηγαίνουμε ταβέρνες;

Related posts