Η ζωή είναι ένας κύκλος χαράς, θλίψης, δύσκολων και εύκολων στιγμών. Αν περνάς δύσκολα, έχε πίστη και οι ωραίες στιγμές είναι στην πορεία.

Η ζωή είναι ένας κύκλος χαράς, θλίψης, δύσκολων και εύκολων στιγμών. Αν περνάς δύσκολα, έχε πίστη και οι ωραίες στιγμές είναι στην πορεία.

Related posts