– Καλά Χριστούγεννα! - Είμαι άθεος - Τότε καλές μέρες δώρων! - Είμαι ρεαλιστής - Τότε καλές γιορτές! - Δε γιορτάζω - Τότε άι γαμήσου

- Καλά Χριστούγεννα! - Είμαι άθεος - Τότε καλές μέρες δώρων! - Είμαι ρεαλιστής - Τότε καλές γιορτές! - Δε γιορτάζω - Τότε άι γαμήσου

– Καλά Χριστούγεννα! 
– Είμαι άθεος 
– Τότε καλές μέρες δώρων! 
– Είμαι ρεαλιστής 
– Τότε καλές γιορτές! 
– Δε γιορτάζω 
– Τότε άι γαμήσου

Related posts