Καμιά φορά κάθομαι και σκέφτομαι πόσο μπροστά είμαι; Και μετά τραβάω την καρέκλα λίγο πιο πίσω και είμαι εντάξει.

Καμιά φορά κάθομαι και σκέφτομαι πόσο μπροστά είμαι; Και μετά τραβάω την καρέκλα λίγο πιο πίσω και είμαι εντάξει.

Related posts