Λιγότερο από το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει στην Αμερική αλλά οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν το 37% της παγκόσμιας κοκαΐνης.

Λιγότερο από το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει στην Αμερική αλλά οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν το 37% της παγκόσμιας κοκαΐνης.

Λιγότερο από το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει στην Αμερική αλλά οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν το 37% της παγκόσμιας κοκαΐνης.

Related posts