Μη ξαπλώσει κάποια ν’αγκαλιάσει τη μάνα γη, αμέσως να της πουν ότι δεν μπορεί να περπατήσει με τα δωδεκάποντα!

Μη ξαπλώσει κάποια ν’αγκαλιάσει τη μάνα γη, αμέσως να της πουν ότι δεν μπορεί να περπατήσει με τα δωδεκάποντα!

Related posts

Leave a Comment