Μην αλλάξεις για να αρέσεις στους ανθρώπους. Να είσαι ο εαυτός σου και οι σωστοί άνθρωποι θα σε αγαπήσουν.

Μην αλλάξεις για να αρέσεις στους ανθρώπους. Να είσαι ο εαυτός σου και οι σωστοί άνθρωποι θα σε αγαπήσουν.

Related posts