– Μωρό μου πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Ποιος έχει για εσένα προτεραιότητα; – Αυτός που έρχεται από τα δεξιά

- Μωρό μου πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Ποιος έχει για εσένα προτεραιότητα; - Αυτός που έρχεται από τα δεξιά

– Μωρό μου πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Ποιος έχει για εσένα προτεραιότητα;
– Αυτός που έρχεται από τα δεξιά

Related posts