Να παίξουμε κάνα χαρτί την παραμονή μου λέει ο άλλος. Θα φέρω φασόλια για μάρκες του λέω. Έχω κόκκους καφέ λέει. Μεγιστάνας είναι ο καργιόλης

Να παίξουμε κάνα χαρτί την παραμονή μου λέει ο άλλος. Θα φέρω φασόλια για μάρκες του λέω. Έχω κόκκους καφέ λέει. Μεγιστάνας είναι ο καργιόλης

Να παίξουμε κάνα χαρτί την παραμονή μου λέει ο άλλος. Θα φέρω φασόλια για μάρκες του λέω. Έχω κόκκους καφέ λέει. Μεγιστάνας είναι ο καργιόλης

Related posts