Να σκάσει η Deutsche Bank, να γεμίσει η Ελλάδα λάθρο με άσπρες κάλτσες και σανδάλια και να απειληθεί ο πολιτισμός μας. Ούτε να το σκέφτομαι

Να σκάσει η Deutsche Bank, να γεμίσει η Ελλάδα λάθρο με άσπρες κάλτσες και σανδάλια και να απειληθεί ο πολιτισμός μας. Ούτε να το σκέφτομαι

Να σκάσει η Deutsche Bank, να γεμίσει η Ελλάδα λάθρο με άσπρες κάλτσες και σανδάλια και να απειληθεί ο πολιτισμός μας. Ούτε να το σκέφτομαι

Related posts