Ο προγραμματισμός του υπολογιστή είναι σαν το σεξ. Αν κάνεις ένα λάθος, θα το συντηρείς για χρόνια.

Ο προγραμματισμός του υπολογιστή είναι σαν το σεξ. Αν κάνεις ένα λάθος, θα το συντηρείς για χρόνια.

Related posts

Leave a Comment