Όταν σας ρωτάνε αν είναι χοντρές, ένα όχι δεν αρκεί. Πρέπει να δείχνετε σοκαρισμένοι. Τιναχτείτε και προς τα πίσω είναι ανάγκη.

Όταν σας ρωτάνε αν είναι χοντρές, ένα όχι δεν αρκεί. Πρέπει να δείχνετε σοκαρισμένοι. Τιναχτείτε και προς τα πίσω είναι ανάγκη.

Related posts

Leave a Comment