– Πάτερ σε κατηγορούν ότι αντί για την εκκλησία ασχολείσαι όλη μέρα με το facebook – OMG και τρία LOL, τέκνον μου! Πες μου ποιος τα διαδίδει αυτά να τον μπλοκάρω!

- Πάτερ σε κατηγορούν ότι αντί για την εκκλησία ασχολείσαι όλη μέρα με το facebook - OMG και τρία LOL, τέκνον μου! Πες μου ποιος τα διαδίδει αυτά να τον μπλοκάρω!

Πάτερ σε κατηγορούν ότι αντί για την εκκλησία ασχολείσαι όλη μέρα με το facebook
OMG και τρία LOL, τέκνον μου! Πες μου ποιος τα διαδίδει αυτά να τον μπλοκάρω!

Related posts