Ποτέ μην υποτιμάτε τη θεραπευτική δύναμη μια μεγάλης, βαθιάς ανάσας. Δεν προσφέρει μόνο εσωτερική ηρεμία, σας δίνει και χρόνο να συνειδητοποιήσετε, να αναγνωρίσετε και να εκτιμήσετε ότι αυτή η αναπνοή δεν είναι η τελευταία σας

Ποτέ μην υποτιμάτε τη θεραπευτική δύναμη μια μεγάλης, βαθιάς ανάσας. Δεν προσφέρει μόνο εσωτερική ηρεμία, σας δίνει και χρόνο να συνειδητοποιήσετε, να αναγνωρίσετε και να εκτιμήσετε ότι αυτή η αναπνοή δεν είναι η τελευταία σας

Related posts