Ποτέ να μην εμπιστεύεσαι έναν υπολογιστή που δεν μπορείς να το πετάξεις έξω από ένα παράθυρο – Steve Wozniak

Ποτέ να μην εμπιστεύεσαι έναν υπολογιστή που δεν μπορείς να το πετάξεις έξω από ένα παράθυρο Steve Wozniak

Ποτέ να μην εμπιστεύεσαι έναν υπολογιστή που δεν μπορείς να το πετάξεις έξω από ένα παράθυρο

Steve Wozniak

Related posts