Χαλάει συσκευή Άγγλου, σχολιάζει στο e-shop “Any thoughts?”Χαλάει συσκευή Έλληνα “Θα έρθω εκεί και θα τα κάνω όλα λίμπα, την τρέλα μου μέσα, σας γαμώ το μαγαζάκι @#$&@#)@”

Χαλάει συσκευή Άγγλου, σχολιάζει στο e-shop “Any thoughts?”Χαλάει συσκευή Έλληνα “Θα έρθω εκεί και θα τα κάνω όλα λίμπα, την τρέλα μου μέσα, σας γαμώ το μαγαζάκι @#$&@#)@”

Χαλάει συσκευή Άγγλου, σχολιάζει στο e-shop “Any thoughts?”
Χαλάει συσκευή Έλληνα “Θα έρθω εκεί και θα τα κάνω όλα λίμπα, την τρέλα μου μέσα, σας γαμώ το μαγαζάκι @#$&@#)@”

Related posts