Σε βλέπει ο άλλος και έρχεται να σου μιλήσει χωρίς να σε ξέρει, χωρίς να σε βρει πρώτα στο fb, να σε κάνει add, να στείλει καλησπέρα, που ζούμε δηλαδή!

Σε βλέπει ο άλλος και έρχεται να σου μιλήσει χωρίς να σε ξέρει, χωρίς να σε βρει πρώτα στο fb, να σε κάνει add, να στείλει καλησπέρα, που ζούμε δηλαδή!

Σε βλέπει ο άλλος και έρχεται να σου μιλήσει χωρίς να σε ξέρει, χωρίς να σε βρει πρώτα στο fb, να σε κάνει add, να στείλει καλησπέρα, που ζούμε δηλαδή!

Related posts