– Σήμερα θα κάνουμε τρία χιλιομετράκια για γυμναστική. – ΟΚ αλλά να έχουμε γυρίσει μέχρι το Σάββατο γιατί έχω να πάω σε έναν γάμο.

– Σήμερα θα κάνουμε τρία χιλιομετράκια για γυμναστική.
– ΟΚ αλλά να έχουμε γυρίσει μέχρι το Σάββατο γιατί έχω να πάω σε έναν γάμο.

Related posts