Σεισμός νυχτιάτικα και έχουμε κατέβει τρεις γειτόνισσες ξεβράκωτες. Κρίμα, αν ήμασταν και βαμμένες θα πηγαίναμε για ποτάκι

Σεισμός νυχτιάτικα και έχουμε κατέβει τρεις γειτόνισσες ξεβράκωτες. Κρίμα, αν ήμασταν και βαμμένες θα πηγαίναμε για ποτάκι

Σεισμός νυχτιάτικα και έχουμε κατέβει τρεις γειτόνισσες ξεβράκωτες. Κρίμα, αν ήμασταν και βαμμένες θα πηγαίναμε για ποτάκι

Related posts