– Συγγνώμη κύριε εισπράκτορα, τα δέντρα πληρώνουν εισιτήριο; – Μα τι λέτε κύριε, φυσικά όχι – Λεμονιά, έλα μέσα

- Συγγνώμη κύριε εισπράκτορα, τα δέντρα πληρώνουν εισιτήριο; - Μα τι λέτε κύριε, φυσικά όχι - Λεμονιά, έλα μέσα

– Συγγνώμη κύριε εισπράκτορα, τα δέντρα πληρώνουν εισιτήριο;
– Μα τι λέτε κύριε, φυσικά όχι
Λεμονιά, έλα μέσα

Related posts