Συγγνώμη, ο κωδικός σας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα, δυο αριθμούς, ένα σύμβολο, ιερογλυφική γραφή ή γραμμική Β’, δύο φτερά κότας & αίμα παρθένας.

Συγγνώμη, ο κωδικός σας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα, δυο αριθμούς, ένα σύμβολο, ιερογλυφική γραφή ή γραμμική Β’, δύο φτερά κότας & αίμα παρθένας.

Related posts