Τα μεγαλύτερα προβλήματα μας πηγάζουν από δυο πράγματα: Κάνουμε πράγματα χωρίς να σκεφτόμαστε ή σκεφτόμαστε πολύ χωρίς να πράττουμε

Τα μεγαλύτερα προβλήματα μας πηγάζουν από δυο πράγματα: Κάνουμε πράγματα χωρίς να σκεφτόμαστε ή σκεφτόμαστε πολύ χωρίς να πράττουμε

Related posts