Ταξίδεψε όσο είσαι νέος και μπορείς. Μην κυνηγάς τα χρήματα, απλά κάν’το. Οι εμπειρίες είναι πάντα πολυτιμότερες από τα χρήματα.

Ταξίδεψε όσο είσαι νέος και μπορείς. Μην κυνηγάς τα χρήματα, απλά κάν'το. Οι εμπειρίες είναι πάντα πολυτιμότερες από τα χρήματα.

Ταξίδεψε όσο είσαι νέος και μπορείς. Μην κυνηγάς τα χρήματα, απλά κάν’το. Οι εμπειρίες είναι πάντα πολυτιμότερες από τα χρήματα.

Related posts