– Θα πάτε στον 3° στο πρωτόκολλο, στον 2° στα έσοδα, στον 4° στον προϊστάμενο και μετά πάλι εδώ - Μαντάμ, για ένα πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ήρθα, όχι για τεστ κοπώσεως.

– Θα πάτε στον 3° στο πρωτόκολλο, στον 2° στα έσοδα, στον 4° στον προϊστάμενο και μετά πάλι εδώ
- Μαντάμ, για ένα πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ήρθα, όχι για τεστ κοπώσεως.

Related posts