Θα πρέπει να σκάψουμε πολύ βαθιά, για να βρούμε κάτι το πραγματικό. Ζούμε σ’ ένα βασίλειο ψεμάτων, ένα βασίλειο στο οποίο ζήσαμε υπερβολικά πολύ. Δημήτρης Λιαντίνης

Θα πρέπει να σκάψουμε πολύ βαθιά, για να βρούμε κάτι το πραγματικό. Ζούμε σ' ένα βασίλειο ψεμάτων, ένα βασίλειο στο οποίο ζήσαμε υπερβολικά πολύ. Δημήτρης Λιαντίνης

Θα πρέπει να σκάψουμε πολύ βαθιά, για να βρούμε κάτι το πραγματικό. Ζούμε σ’ ένα βασίλειο ψεμάτων, ένα βασίλειο στο οποίο ζήσαμε υπερβολικά πολύ.

Δημήτρης Λιαντίνης

Related posts