Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους είναι πως δεν ακούμε για να καταλάβουμε, αλλά για να απαντήσουμε.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους είναι πως δεν ακούμε για να καταλάβουμε, αλλά για να απαντήσουμε.

Related posts