Υπάρχουν τέσσερα πράγματα που δεν μπορείτε να ανακτήσετε Η πέτρα ….. μετά την ρίψη! Η λέξη ….. αφού ειπωθεί! Η στιγμή ….. αφού παρέλθει! Η ώρα ….. όταν περάσει!

Υπάρχουν τέσσερα πράγματα που δεν μπορείτε να ανακτήσετε Η πέτρα ..... μετά την ρίψη!Η λέξη ….. αφού ειπωθεί!Η στιγμή ..... αφού παρέλθει!Η ώρα ..... όταν περάσει!

Υπάρχουν τέσσερα πράγματα που δεν μπορείτε να ανακτήσετε
Η πέτρα ….. μετά την ρίψη!
Η λέξη ….. αφού ειπωθεί!
Η στιγμή ….. αφού παρέλθει!
Η ώρα ….. όταν περάσει!

Related posts