10000 θερμίδες λέει τρώει ο Φελπς ημερησίως και έχει 28 μετάλλια στους Ολυμπιακούς, εγώ που τρώω την ιδία ποσότητα απλά βουλιάζω

10000 θερμίδες λέει τρώει ο Φελπς ημερησίως και έχει 28 μετάλλια στους Ολυμπιακούς, εγώ που τρώω την ιδία ποσότητα απλά βουλιάζω

Related posts