Αφεντικό δεν θα έρθω σήμερα δουλειά. Μου χάλασε το αμάξι. Έλα με το λεωφορείο Δεν έχω λεωφορείο

- Αφεντικό δεν θα έρθω σήμερα δουλειά. Μου χάλασε το αμάξι. - Έλα με το λεωφορείο - Δεν έχω λεωφορείο

– Αφεντικό δεν θα έρθω σήμερα δουλειά. Μου χάλασε το αμάξι
– Έλα με το λεωφορείο
– Δεν έχω λεωφορείο

Related posts