Αν φτάσετε στο τέλος του σχοινιού σας, συνδέστε τον κόμπο και κρατήστε τον όσο πιο σκληρά μπορείτε Franklin D. Roosevelt

Αν φτάσετε στο τέλος του σχοινιού σας, συνδέστε τον κόμπο και κρατήστε τον όσο πιο σκληρά μπορείτε Franklin D. Roosevelt

Αν φτάσετε στο τέλος του σχοινιού σας, συνδέστε τον κόμπο και κρατήστε τον όσο πιο σκληρά μπορείτε

Franklin D. Roosevelt

Related posts