Αν ψάχνετε δουλειά μην κοιτάτε τι θέλετε να γίνετε. Να κοιτάτε τι θέλει η αγορά. Στην Ελλάδα ας πούμε, μαλάκες

Αν ψάχνετε δουλειά μην κοιτάτε τι θέλετε να γίνετε. Να κοιτάτε τι θέλει η αγορά. Στην Ελλάδα ας πούμε, μαλάκες

Αν ψάχνετε δουλειά μην κοιτάτε τι θέλετε να γίνετε. Να κοιτάτε τι θέλει η αγορά. Στην Ελλάδα ας πούμε, μαλάκες

Related posts