Δεν σας άρεσε το φαινόμενο του θερμοκηπίου που’χαμε όλο το χρόνο ζέστη. Πάτε και κάνετε ανακύκλωση, ποδήλατο, Greenpeace και τέτοια. Φάτε τώρα το ψωφόκρυο.

Δεν σας άρεσε το φαινόμενο του θερμοκηπίου που'χαμε όλο το χρόνο ζέστη. Πάτε και κάνετε ανακύκλωση, ποδήλατο, Greenpeace και τέτοια. Φάτε τώρα το ψωφόκρυο.

Δεν σας άρεσε το φαινόμενο του θερμοκηπίου που’χαμε όλο το χρόνο ζέστη. Πάτε και κάνετε ανακύκλωση, ποδήλατο, Greenpeace και τέτοια. Φάτε τώρα το ψωφόκρυο.

Related posts