Δεν βουτάω στη θάλασσα γιατί πρέπει να περάσουν δύο ώρες απ’ το φαγητό και δεν υπάρχουν πουθενά τέτοια κενά μες στη μέρα μου

Δεν βουτάω στη θάλασσα γιατί πρέπει να περάσουν δύο ώρες απ' το φαγητό και δεν υπάρχουν πουθενά τέτοια κενά μες στη μέρα μου

Δεν βουτάω στη θάλασσα γιατί πρέπει να περάσουν δύο ώρες απ’ το φαγητό και δεν υπάρχουν πουθενά τέτοια κενά μες στη μέρα μου

Related posts