Έχω ένα γάμο φίλου σήμερα λέω να του βάλω 5 ευρώ σε φάκελο μαζί με το ηχητικό μήνυμα του αφεντικού μου ότι θα μας πληρώσει την άλλη Δευτέρα

Έχω ένα γάμο φίλου σήμερα λέω να του βάλω 5 ευρώ σε φάκελο μαζί με το ηχητικό μήνυμα του αφεντικού μου ότι θα μας πληρώσει την άλλη Δευτέρα

Related posts