Για τους τρελούς έχει το τρελοκομείο.Για τους αρρώστους έχει νοσοκομείο. Μόνο για τους μαλάκες δεν έχει τόπο, για αυτό είναι παντού.

Για τους τρελούς έχει το τρελοκομείο.
Για τους αρρώστους έχει νοσοκομείο.
Μόνο για τους μαλάκες δεν έχει τόπο, για αυτό είναι παντού.

Related posts