Οι Τούρκοι έκοψαν κι έστυψαν πορτοκάλια, για να προκαλέσουν τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί έστριψαν ένα μπάφο και στ’ αρχίδια τους.

Οι Τούρκοι έκοψαν κι έστυψαν πορτοκάλια, για να προκαλέσουν τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί έστριψαν ένα μπάφο και στ' αρχίδια τους.

Οι Τούρκοι έκοψαν κι έστυψαν πορτοκάλια, για να προκαλέσουν τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί έστριψαν ένα μπάφο και στ’ αρχίδια τους.

Related posts