Κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με το ίδιο επίπεδο συνειδητότητας που δημιούργησε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο σκέψης που χρησιμοποιήσαμε όταν τα δημιουργήσαμε. Albert Einstein

Κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με το ίδιο επίπεδο συνειδητότητας που δημιούργησε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο σκέψης που χρησιμοποιήσαμε όταν τα δημιουργήσαμε. Albert Einstein

Κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με το ίδιο επίπεδο συνειδητότητας που δημιούργησε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο σκέψης που χρησιμοποιήσαμε όταν τα δημιουργήσαμε.

Albert Einstein

Related posts