– Καπετάνιε τι σκόνη κουβαλάει το καράβι; - Αλεύρι – Τι αλεύρι ρε, αφού το σνιφάρεις και μαστουρώνεις. – Ε, είναι για όλες τις χρήσεις

- Καπετάνιε τι σκόνη κουβαλάει το καράβι; - Αλεύρι - Τι αλεύρι ρε, αφού το σνιφάρεις και μαστουρώνεις. - Ε, είναι για όλες τις χρήσεις

– Καπετάνιε τι σκόνη κουβαλάει το καράβι;
- Αλεύρι
– Τι αλεύρι ρε, αφού το σνιφάρεις και μαστουρώνεις.
– Ε, είναι για όλες τις χρήσεις

Related posts