Λείπει το αφεντικό 10 μέρες και με άφησε υπεύθυνη, γιατί νομίζει ότι είμαι σοβαρό άτομο, κι εγώ έφερα μπάλα στη δουλειά για να παίξουμε μήλα

Λείπει το αφεντικό 10 μέρες και με άφησε υπεύθυνη, γιατί νομίζει ότι είμαι σοβαρό άτομο, κι εγώ έφερα μπάλα στη δουλειά για να παίξουμε μήλα

Λείπει το αφεντικό 10 μέρες και με άφησε υπεύθυνη, γιατί νομίζει ότι είμαι σοβαρό άτομο, κι εγώ έφερα μπάλα στη δουλειά για να παίξουμε μήλα

Related posts