Μη διδάσκετε στα παιδιά σας πως να πλουτίσουν. Εκπαιδεύστε τα να αναζητούν την ευτυχία, έτσι όταν μεγαλώσουν, θα εκτιμούν την αξία των πραγμάτων, όχι την τιμή τους.

Μη διδάσκετε στα παιδιά σας πως να πλουτίσουν. Εκπαιδεύστε τα να αναζητούν την ευτυχία, έτσι όταν μεγαλώσουν, θα εκτιμούν την αξία των πραγμάτων, όχι την τιμή τους.

Related posts