Μια μελέτη έδειξε πως οι νέοι που παίζουν συχνά online παιχνίδια πετυχαίνουν και μεγαλύτερους βαθμούς στο σχολείο.

Μια μελέτη έδειξε πως οι νέοι που παίζουν συχνά online παιχνίδια πετυχαίνουν και μεγαλύτερους βαθμούς στο σχολείο.

Μια μελέτη έδειξε πως οι νέοι που παίζουν συχνά online παιχνίδια πετυχαίνουν και μεγαλύτερους βαθμούς στο σχολείο.

Related posts