– Να, εδώ θα γίνει η γέφυρα και εδώ σκέφτηκα να βάλουμε τα διόδια να βγάζεις και κάνα φράγκο. – Είστε σίγουρα οδοντίατρος;

- Να, εδώ θα γίνει η γέφυρα και εδώ σκέφτηκα να βάλουμε τα διόδια να βγάζεις και κάνα φράγκο. - Είστε σίγουρα οδοντίατρος;

– Να, εδώ θα γίνει η γέφυρα και εδώ σκέφτηκα να βάλουμε τα διόδια να βγάζεις και κάνα φράγκο.
– Είστε σίγουρα οδοντίατρος;

Related posts