Ο χρόνος είναι το μόνο νόμισμα που δεν μπορεί να αποκτηθεί παρά μόνο να ξοδευτεί. Για αυτό φροντίστε να τον ξοδεύετε σε πράγματα που θεωρείτε ότι αξίζουν.

Ο χρόνος είναι το μόνο νόμισμα που δεν μπορεί να αποκτηθεί παρά μόνο να ξοδευτεί. Για αυτό φροντίστε να τον ξοδεύετε σε πράγματα που θεωρείτε ότι αξίζουν.

Ο χρόνος είναι το μόνο νόμισμα που δεν μπορεί να αποκτηθεί παρά μόνο να ξοδευτεί. Για αυτό φροντίστε να τον ξοδεύετε σε πράγματα που θεωρείτε ότι αξίζουν.

Related posts