Σήμερα πήρα μια ώριμη απόφαση που θα αλλάξει ολόκληρη τη ζωή μου. Θα βγάλω τις βοηθητικές ρόδες απ’το ποδήλατό μου.

Σήμερα πήρα μια ώριμη απόφαση που θα αλλάξει ολόκληρη τη ζωή μου. Θα βγάλω τις βοηθητικές ρόδες απ’το ποδήλατό μου.

Related posts