Σκεφτόμουν τι να στείλω να σπάσω τον πάγο και στέλνω ένα οικόπεδό μου που βλέπει θάλασσα με λεζάντα “Θα το χάσεις αν συνεχίσεις νά’σαι μαλάκας”

Σκεφτόμουν τι να στείλω να σπάσω τον πάγο και στέλνω ένα οικόπεδό μου που βλέπει θάλασσα με λεζάντα “Θα το χάσεις αν συνεχίσεις νά’σαι μαλάκας”

Σκεφτόμουν τι να στείλω να σπάσω τον πάγο και στέλνω ένα οικόπεδό μου που βλέπει θάλασσα με λεζάντα “Θα το χάσεις αν συνεχίσεις νά’σαι μαλάκας”

Related posts