Στην εταιρία καφέ που δουλεύω, μας είπε το αφεντικό ότι με την αύξηση που αναμένεται το Γενάρη η τιμή του θα είναι υψηλότερη απ’τον μισθό μου

Στην εταιρία καφέ που δουλεύω, μας είπε το αφεντικό ότι με την αύξηση που αναμένεται το Γενάρη η τιμή του θα είναι υψηλότερη απ'τον μισθό μου

Στην εταιρία καφέ που δουλεύω, μας είπε το αφεντικό ότι με την αύξηση που αναμένεται το Γενάρη η τιμή του θα είναι υψηλότερη απ’τον μισθό μου

Related posts